Rodzaje labolatoriów

Laboratorium mikrobiologiczne

Oznaczamy: ogólną liczbę drobnoustrojów, bakterie z grupy Coli, Escherichię Coli, Staphylococcus aureus, Salmonellę oraz pleśnie i drożdże. Laboratorium odpowiedzialne jest przede wszystkim za kontrolę jakości wyrobów własnych oraz badanie higieny w Zakładzie Produkcyjnym. Całość badań oparta jest na szczegółowym harmonogramie zawartym w Księdze Jakości.