Rodzaje labolatoriów

Laboratorium fizykochemiczne

Wykonuje analizy podstawowe oraz specjalistyczne. Obok możliwości oznaczenia białka, badamy zawartość fosforanów, tłuszczu, soli, wody, popiołu i hydroksyproliny. W puli analiz fizyko-chemicznych istotne miejsce zajmuje badanie lepkości środków zagęszczających, a w szczególności określenie zależności lepkości od temperatury. Laboratorium ma także możliwość badania tekstury wyrobów mięsnych.

Posiadamy Spektrometr FTNIR (w zakresie bliskiej podczerwieni) Spectrum One NTS firmy Perkin Elmer. Spektrometr służy do badań tożsamościowych surowców i produktów, wykonywanych w ramach prac Działu Kontroli Jakości. Jest urządzeniem pracującym w standardach farmaceutycznych, umożliwiającym pełną kontrolę nad jakością wyrobów gotowych naszej firmy.