Rodzaje Badań Rynkowych Marketingu

Badania jakościowe (FGI)

zogniskowane wywiady grupowe. Grupa złożona jest zwykle z 8 osób, dyskusja kierowana przez moderatora trwa ok. 2 godz., a Klient ma możliwość podglądu jej przebiegu zza lustra weneckiego. Badania te obejmują zakres całej Polski i dopasowywane są konkretnych produktów, konceptów oraz grup docelowych.